Планови развоја београдског метроа

Предузеће Београдски метро и воз, основано је са циљем да омогући реализацију пројекта мреже линија београдског метроа и линија БГ воза до 2033 године. Уз планиране четири градске линије БГ воза планирано је и повезивање општина Лазаревац, Младеновац и Обреновац редовним и фреквентним БГ возом. Кроз транзитно оријентисан развој биће обезбеђено да град Београд равномеран и одржив развој града Београда на целој његовој територији у наредним деценијама.

Историјат

1912.


ЕЛЕКТРИЧНИ ТРАМВАЈ

Почетком XX столећа електрични трамвај чинио је осовину градског превоза у Београду, а мрежа се непрестано ширила и унапређивала пратећи развој града.

Пројекти и студије у току

Документација коју спроводе друга јавна предузећа, а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

Завршени пројекти и студије

Документација која је припремљена а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

Поткатегорије


Вести и сервисне информације


Галерија