Завршени пројекти

На делу железничке пруге између станица Београд Центар и Стара Пазова, од дана 25. јула 2018. године, извођени су радови на реконструкцији постојећих и на изградњи нових инфраструктурних капацитета који битно утичу на начин организовања и регулисања саобраћаја возова.


Током реконструкције и модернизације деонице Београд Центар - Стара Пазова изграђена су и нова стајалишта за потребе градско - приградског саобраћаја:

  • стајалиште Алтина, које се налази између станица Земун и Земунско Поље,

  • стајалиште Камендин, које се налази између станица Земунско Поље и Батајница,

  • извршено је измештање стајалишта Тошин Бунар на нову локацију, односно на око 200 метара пре постојећег, у циљу повећања безбедности путника.

Завршени су радови на објектима, и то:

  • изграђена је нова станична зграда у станицама Земун и Батајница,
  • реконструисана је и обновљена постојећа станична зграда у станици Земунско Поље,
  • обновљени су и реконструисани постојећи и изграђени нови перони са одговарајућим везама, опремом и садржајима.

Завршена је обнова или реконструкција постојећих и изградња нових перона и садржаја везаних за пероне која подразумева следеће:

  • у свим станицама и стајалиштима, уз колосеке намењене за пријем и отпрему возова за превоз путника, пројектовани су перони са потходницима,
  • на перонима су изграђене типске надстрешнице,
  • у циљу контроле приступа на перонима су постављене баријере у свим службеним местима на подручју београдског железничког чвора,
  • у складу са захтевима за обезбеђивање приступачности за лица са смањеном покретљивошћу, у службеним местима су пројектоване рампе, док су лифтови пројектовани у станицама Земун, Земунско Поље, Батајница. Нови Београд као и на стајалишту Тошин Бунар.

У свим станицама и стајалиштима је уграђена опрема за информисање и усмеравање кретања.

Железничка пруга Београд Центар - Нови Сад пуштена је у саобраћај у марту 2022. године.


Штампа