Документа

Правни оквир пословања:
Оснивачки акт – пречишћен текст
Статут – пречишћен текст
Пословник о раду Надзорног одбора
Измене и допуне пословника о раду Надзорног одбора
Правилник о раду
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности


Финансијски извештаји:

2020
Одлука о усвајању Програма пословања
Програм пословања
Одлука о извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.03.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.03.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.06.2020.
Одлука о усвајању Ребаланса 1 Програма пословања
Ребаланс 1

2019
Програм пословања
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-30.06.2019.
Извештај о реализацији Програма пословања за 1. квартал
Ребаланс 1
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-30.09.2019.
Решење Скупштине града о расподели нето добити
Редовни финансијски годишњи извештај за 2019. годину
Извештај о пословању за 2019. годину
Ребаланс 2

2018
Извештај о пословању ЈКП Београдски метро и воз за 2018. годину
Програм пословања
Одлука Надзорног одбора о усвајању Програма пословања за 2018. годину


Штампа