Обавештење о распису тендера за управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације - депо Макиш и прву линију београдског метроа

Град Београд је расписао међународни тендер за управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације - депо Макиш и прву линију београдског метроа. Рок за подношење понуда је 18. јануар 2022. Године.

Link: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/61581


ПОСТУПАК: Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локацију – депо Макиш и Линија 1.

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП Београдски метро и воз Београд

НАЗИВ ОГЛАСА: Јавни позив - секторски наруцилац

ОЗНАКА ОГЛАСА: 2021/С Ф05-0010111


Штампа