Закључени уговори на пројекту београдског метроа

У склопу активности на пројекту београдског метроа, ЈКП „Београдски метро и воз“ закључио је уговоре за:

  1. Израда дигиталног топографског плана линије 2 београдског метроа и
  2. Израда Студије интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода
  3. Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа,

Израда дигиталног топографског плана линије 2 београдског метроа

Линија 2 београдског метроа од станице код Бежанијског гробља до станице у Миријеву, за чију се планску и техничку документацију врши израда ажурног дигиталног топографског плана има укупну дужину од око 21км са укупно 23 станице.

Израда Студије интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода

циљеви Студије су да се на основу техничког решења изградње метроа из Идејног пројекта Линије 1 („Egis-rail“ 2021.) и резултата досадашњих геолошких и хидрогеолошких истражних радова, обезбеђују квалитетне информације у вези са режимом подземних вода, неопходних за формирање уговора са контрактором (који укључује и израду техничке документације за више фазе пројектовања).

Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа.

Дужина друге фазе Линије 1 износи 4,9 км са 5 станица. Дужина Линије 2 износи 20,6 км са 22 станице. Елаборатом ће се дефинисати стање и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије за ниво Идејног пројекта.

Гласање за иглед метро возова

У току је гласање за изглед метро возова, које траје до 15.09.2021 године. Грађани могу да бирају један од четри понуђена изгледа. Гласа се на сајту Града Београда, www.beograd.rs  и путем Беоком апликације.
Тренутно води предлог бр. 4 „Сигурност“ са 40,56% гласова, затим следи предлог бр.3 „Слобода“ са 35,39% гласова док предлози бр. 1 „Светлост“ и бр.2 „Снага“ имају 12,71% и 11,34% гласова.

Обилазак локације будућег метро депоа на Макишком пољу

Представници ЈКП Београдског метроа и воза и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, су дана 06.08.2021.обишли су локацију будућег метро депоа на Макишком пољу ради упознавања са радовима ЈПВ Србијавода на чишћењу атмосверских колектора и повезивању нових колектора на постајоће као и начину одвођења атмосверских вода са подручја Макиша.

Потписан Уговор за пројектовање Друге линије београдског метроа

04.08.2021. године Град Београд, ЈКП "Београдски метро и воз" и француска компанија "ЕGIS Rail" потписали су уговор за пројектовање 2. фазе прве линије и друге линије београдског метроа у просторијама ЈКП "Београдски метро и воз" за коју је средства обезбедила Влада Републике Србије. 

Представљени возови за београдски метро, о изгледу одлучују грађани

Од 15.07.2021. год. на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs моћи ће да се гласа за један од четри предложена изгледа возова будућег Београдског метроа.


Вести и сервисне информације


Галерија

ЈКП Београдски метро и воз

Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, "Београдски метро и воз", Београд


   Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд

 +381 11 4250 500

  office@bgmetro.rs


Услови коришћења сајта и политика приватности

© 2019 ЈКП Београдски метро и воз. Сва права задржана.

Site solution - CendA
Base template designed by JoomShaper