ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ЋЕ АКТИВНО УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ БЕОГРАДСКОГ МЕТРОА

Декан Електротехничког факултета проф. др Дејан Гвоздић и директор ЈКП „Београдски метро и воз” Андреја Младеновић потписали су јуче Споразум о сарадњи који предвиђа активно учешће студената и наставног особља у пројекат изградње београдског метроа.

Потписивањем овог документа формализовано је учешће ове академске институције у пројекту, у циљу унапређења струке, иновација и технолошког развоја. Овом приликом на факултету је организована и презентација пројекта изградње београдског метроа за студенте и стручну јавност. Студентима са Катедре за електроенергетске системе, поред основа пројекта, представљене су и специфичности електротехничких система са посебним освртом на специфичности у вези са београдским метроом.

Проф. др Гвоздић, истакао је да ЕТФ као водећа установа у домену електротехничке струке са традицијом дугом 75 година, наставни и стручни кадар, али и студенти и инжењери ЕТФ-а остају посвећени учешћу и доприносу пројекту изградње београдског метроа. „Овај пројекат је од велике важности, не само за наш град, већ и за све грађане Србије који ће значајно побољшати јавни транспорт и мобилност у српској престоници и допринети свеобухватном технолошком, друштвеном и привредном напретку друштва у целини. ЕТФ очекује интензивирање сарадње на пројекту и пружиће свој допринос у развоју нових иницијатива и модела, и овде посебно мислим на значај cyber безбедности и важности овог дела за функционисање будућег метро система. Такође, скрећем пажњу и на значај аспекта квантних технологија и вештачке интелигенције, као елемената од кључне важности за овај пројекат.”, истакао је декан Гвоздић.

Андреја Младеновић изразио је задовољство потписаним споразумом нагласивши да је активно учешће академске заједнице непроцењиво за развој и резултате пројекта изградње метроа, те да је предузеће интензивирало овај аспект кроз успостављање и развој сарадње са низом факултета, не само у домену техничких већ и у области друштвено-хуманистичких наука. „У претходном периоду споразуме о сарадњи смо обновили и потписали нове са низом факултета, као што су Рударско-геолошки, Саобраћајни, Архитектонски, Машински, Правни, Факултет организационих наука и Факултет примењених уметности. Ова иницијатива пројекту доноси нову вредност, домаћу памет и знања, али и људе, нове стручњаке који ће развијати своју експертизу кроз ангажман на овом пројекту. Сматрам да ће за многе инжењере са ЕТФ-а рад на пројекту метроа  бити подстицајан и изазован, посебно у делу управљања и електрификације метроа.”, закључио је А. Младеновић.

Предраг Урошевић, директор Сектора за електротехничке послове из ЈКП „Београдски метро и воз“ позвао је колеге и студенте са ЕТФ-а да се укључе у овај пројекат, истакавши да је београдски метро јединствена прилика за професионални развој и перспективан посао за младе инжењере. П. Урошевић упознао је присутне и са технолошким и иновативним приступом, као и са новинама које су укључене у овај пројекат, у домену електротехничких система. Презентовао је важност и домете потпуно аутоматизованих возова, нове моделе и структуру сигнализације и управљања возовима, напајања и на крају истакао важност аспекта безбедности и сигурности читавог система.  


Штампа