JKP Beogradski metro i voz


 


 

Sve o Beogradskom metrou

Saznajte sve o razvoju projekta "Beogradski metro"

 JKP Beogradski metro i voz

Osnovne informacije

 

JKP „Beogradski metro i voz“ Beograd obavlja delatnost od opšteg interesa za Grad Beograd u oblasti gradskog i prigradskog kopnenog prevoza putnika.

Delatnost Preduzeća obuhvata poslove pre svega u oblasti organizovanja i obavljanja stručnih poslova na izgradnji, održavanju, rekonstrukciji i zaštiti infrastrukture metro sistema u gradu Beogradu, organizovanja i upravljanja saobraćaja vozova u metro sistemu u gradu Beogradu, kao i nabavke i održavanje voznih sredstava i organizacije rada i održavanje stanica. Takođe, JKP „Beogradski metro i voz“ pruža usluge organizovanja stručnih obuka i definisanja bezbednosnih procedura, obavljanja stručnih poslova iz oblasti planiranja razvoja visokokapacitativnih šinskih sistema u gradu Beogradu (metro i gradska železnica - BG: voz) koji obuhvata predloge novih linija, novih stanica, povećanja kapaciteta postojećih sistema i optimizaciju veza sa ostalim vidovima javnog prevoza.

Preduzeće aktivno učestvuje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata vezanih za metro sistem i sistem gradske železnice, praćenju i stručnom nadzoru na realizaciji usvojenih projekata, aktivnostima vezanim za zemljište, imovinu i poslovni prostor pri izgradnji i eksploataciji metro sistema u gradu Beogradu. JKP „Beogradski metro i voz“ u okviru svog rada vrši koordinaciju rada sa železničkim preduzećima u cilju razvoja i unapređenja gradske železnice - BG: voz i nabavku i remont voznih sredstava za potrebe gradske železnice - BG: voz.


Vesti i servisne informacije


Galerija