Početak izvođenja geoloških istražnih radova

Dana 29.3.2021 god. započeta je realizacija Projekta geotehničkih istraživanja za izradu Elaborata o geotehničkim uslovima izgradnje za potrebe Idejnog Projekta za izgradnju prve faze prve linije beogradskog metroa, shodno Rešenju o odobrenju primenjenih inženjerskogeoloških istraživanja Ministarstva Rudarstva i energetike. 

Rešenje možete preuzeti klikom na ovu liniju teksta.

Radovi su počeli istražnim bušenjem na budućoj stanici Bele vode. Radove izvodi Konzorcijum koji čine Hidrozavod dtd Novi Sad, Geoing Group, Geomag, Rudarski Institut Zemun, Institut za rudarstvi i metalurgiju Bor.

 

Rad u noćnim uslovima na Makišu

 

Ugradnja pijazometara na Makišu

 


Štampa