Potpisan Ugovor za izradu projektno-tehničke domumentacije za projekat izgradnje metroa između grada Beograda, JKP „Beogradski metro" i kompanije „Egis Rail"


Štampa