Саобраћајни факултет кроз нове модалитете наставља сарадњу са Београдским метроом

Стручни тим и директор ЈКП „Београдски метро и воз“ Андреја Младеновић састали су се са деканом Саобраћајног факултетa проф. др Небојшом Бојовићем и продеканом за научно истраживачки рад проф. др Далибором Пешићем, а поводом договора о развоју и наставку сарадње. „Београдски метро и воз“ овим иницира додатни развој формалног оквира сарадње који је потписивањем Споразума од 2019. успостављен са више београдских факултета из области природних наука. Основни циљ Споразума о сарадњи је унапређење струке, иновација и технолошког развоја кроз спровођење конкретних активности које имају образовну, примењену и развојну димензију.

А. Младеновић истакао је овом приликом да је успостављање функционалног београдског метроа један од најважнијих државних пројеката који ће значајно утицати не само на унапређење  јавног транспорта у главном граду и побољшање укупног квалитета живота Београђана већ и шире, на свеобухватни привредни и технолошки развој читавог друштва. „Ово је дугорочан и комплексан пројекат који подразумева подршку сарадника, стручњака, консултаната и извођача у различитим доменима и професионалним областима и посебно вашег факултета и академске заједнице. Све специфичности изградње метроа захтевају ангажовање обученог кадра, како током почетне фазе и саме изградње и извођења радова, али и касније за управљање и одржавање метро система и ту видимо кључну улогу укључивања факултета, али и целокупног образовног система“, истакао је Младеновић.

Проф. др Небојша Бојовић напоменуо је да ће Саобраћајни факултет наставити да подржава изградњу београдског метроа, те предложио додатно укључивање професора, сарадника, стручњака и студената кроз нове програме који би подржали развој овог пројекта. „Наш факултет, као водеће академска институција у домену саобраћајне струке својом експертизом може значајно да допринесе како узајамном развоју, тако и коначно ефикасној и квалитетној изградњи метро систему у Београду“ закључио је Н. Бојовић.

На састанку су утврђени и наредни кораци сарадње, стручне презентације и предавања о пројекту изградње београдског метроа за студенте и сараднике Саобраћајног факултета и предложени су модалитети за развој едукације о БИМ дигиталној платформи. 


Штампа