Делатност

ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд обавља делатност од општег интереса за Град Београд у области градског и приградског копненог превоза путника.

Делатност Предузећа обухвата послове пре свега у области организовања и обављања стручних послова на изградњи, одржавању, реконструкцији и заштити инфраструктуре метро система у граду Београду, организовања и управљања саобраћаја возова у метро систему у граду Београду, као и набавке и одржавање возних средстава и организације рада и одржавање станица. Такође, ЈКП „Београдски метро и воз“ пружа услуге организовања стручних обука и дефинисања безбедносних процедура, обављања стручних послова из области планирања развоја висококапацитативних шинских система у граду Београду (метро и градска железница - БГ: воз) који обухвата предлоге нових линија, нових станица, повећања капацитета постојећих система и оптимизацију веза са осталим видовима јавног превоза.

Предузеће активно учествује у изради нацрта законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице, праћењу и стручном надзору на реализацији усвојених пројеката, активностима везаним за земљиште, имовину и пословни простор при изградњи и експлоатацији метро система у граду Београду. ЈКП „Београдски метро и воз“ у оквиру свог рада врши координацију рада са железничким предузећима у циљу развоја и унапређења градске железнице - БГ: воз и набавку и ремонт возних средстава за потребе градске железнице - БГ: воз.

Менаџмент

Станко Кантар, директор ЈКП „Београдски метро и воз“

Преузмите биографију у ПДФ формату


Маја Бајагић, извршни директор за правне, кадровске, имовинске и опште послове

Преузмите биографију у ПДФ формату


Саша Стојановић, извршни директор за саобраћај

Преузмите биографију у ПДФ формату


Сузана Шарац, извршни директор за економско-финансијске послове

Преузмите биографију у ПДФ формату

Документа

Правни оквир пословања:
Оснивачки акт – пречишћен текст
Статут – пречишћен текст
Пословник о раду Надзорног одбора
Измене и допуне пословника о раду Надзорног одбора
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
Правилник о раду
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности


Финансијски извештаји:

2020
Одлука о усвајању Програма пословања
Програм пословања
Одлука о извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.03.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.03.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.06.2020.
Одлука о усвајању Ребаланса 1 Програма пословања
Ребаланс 1

2019
Програм пословања
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-30.06.2019.
Извештај о реализацији Програма пословања за 1. квартал
Ребаланс 1
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-30.09.2019.
Решење Скупштине града о расподели нето добити
Редовни финансијски годишњи извештај за 2019. годину
Извештај о пословању за 2019. годину
Ребаланс 2

2018
Извештај о пословању ЈКП Београдски метро и воз за 2018. годину
Програм пословања
Одлука Надзорног одбора о усвајању Програма пословања за 2018. годину


Вести и сервисне информације


Галерија

ЈКП Београдски метро и воз

Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, "Београдски метро и воз", Београд


   Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд

 +381 11 4250 500

  office@bgmetro.rs


Услови коришћења сајта и политика приватности

© 2019 ЈКП Београдски метро и воз. Сва права задржана.

Site solution - CendA
Base template designed by JoomShaper