Рударско-геолошки факултет и ЈКП „Београдски метро и воз“ о развоју сарадње

Декан Рударско-геолошког факултета проф. др Биљана Аболмасов угостила је јуче стручни тим ЈКП „Београдски метро и воз“, предвођен директором Андрејом Младеновићем, показавши им део сталне колекције и простора велелепног здања овог факултета.

Основни повод посете је договор о успостављању формалног оквира сарадње кроз потписивање Споразума између ове академске институције и Београдског метроа и воза. Циљ Споразума је унапређење струке, иновација и технолошког развоја кроз спровођење конкретних активности које имају образовну, примењену и развојну димензију.

А. Младеновић истакао је овом приликом да је потписивање Споразума о сарадњи са Рударско-геолошким факултетом од велике важности за развој стручног кадра и коришћења експертизе овог факултета, од анализе тла, преко припреме ископавања и свих других елемената посебно током припремних радова и у првим фазама изградње београдског метроа, те да је ту улога овог факултета непроцењива. „Успостављање функционалног београдског метроа један од најважнијих државних пројеката који ће значајно утицати не само на унапређење јавног транспорта у главном граду и побољшање укупног квалитета живота Београђана већ и шире, на свеобухватни привредни и технолошки развој читавог друштва. „За успешност овог пројекта неопходна је и континуирана подршка академске заједнице, а овде посебно истичем улогу вашег факултета, као водеће академске институције у нашој земљи у домену рударско-геолошке струке.“, додао је Младеновић.

Б. Аболмасов сложила се са иницијативом за формализацију сарадње, наводећи да ће се кроз овај правни оквир додатно учврстити партнерство Рударско-геолошког факултета и Београдског метроа и воза. Истакла је и досадашњу сарадњу и ангажман на пројекту изградње метро система, те да је овај факултет вршио стручни надзора кроз теренска испитивања и лабораторијске анализе тла, стена, воде као и за техничку контролу геотехничких Елабората за потребе Београдског метроа и воза. „Од 2021. године до сада склопљена су четири Уговора за потребе Стручног надзора и пет Уговора за потребе Техничке контроле геотехничких елабората за Линију 1 и Линију 2 београдског метроа и радо ћемо својом експертизом наставити да доприносимо развоју овог великог пројекта“, навела је Аболмасов.

На састанку је договорено да ће Споразум о сарадњи Рударско-геолошког факултета и ЈКП „Београдски метро и воз“ бити потписан почетком децембра. Такође, овом приликом ће бити организована и стручна презентација и предавања о пројекту изградње београдског метроа за студенте и сараднике овог факултета, са посебним акцентом на спроведена инжењерско геолошка истраживања у склопу израде идејних пројеката за Линије 1 и 2 Београдског метроа.


Штампа