Градимо МЕТРОполу“ - представљање пројекта изградње београдског метроа у уторак на Електротехничком факултету Универзитета у Београду

У уторак, 28.05.2024. године на Електротехничком факултету биће одржана презентација пројекта изградње београдског метроа „Градимо МЕТРОполу“, за студенте и стручну јавност.

Догађај ће отворити декан ЕТФ-a др Дејан Гвоздић, након чега ће директор ЈКП “Београдски метро и воз” Андреја Младеновић говорити о основама пројекта изградње београдског метроа, а Предраг Урошевић, директор Сектора за електротехничке послове из ЈКП „Београдски метро и воз“ ће студентима изложити кратак приказ електротехничких система са посебним освртом на специфичности у вези са београдским метроом.

„Градимо МЕТРОполу“ организује ЈКП „Београдски метро и воз“ у циљу унапређења струке, иновација и технолошког развоја и већег укључивања академске заједнице у пројекат изградње београдског метроа. Поред низа организованих догађаја на факултетима попут Машинског, Архитектонског, Саобраћајног, Правног и многих других, овим предузеће наставља активности и подстицање сарадње са факултетима. Изградња метроа је дугорочан и комплексан пројекат који подразумева подршку сарадника, стручњака, консултаната и извођача у различитим доменима и професионалним областима, посебно факултета и академске заједнице.

Успостављање функционалног београдског метроа један je од најважнијих државних пројеката који ће значајно утицати не само на унапређење јавног транспорта у главном граду и побољшање укупног квалитета живота Београђана већ и шире, на свеобухватни привредни и технолошки развој читавог друштва. Све специфичности изградње метроа захтевају ангажовање обученог кадра, како током почетне фазе и саме изградње и извођења радова, тако и касније, за управљање и одржавање система. За ток и квалитетну реализацију кључна је улога факултета и целокупног образовног система и укључивање домаћег знања и стручњака у овај пројекат. У наредном периоду ЈКП „Београдски метро и воз“ планира успостављање сарадње и презентације на Биолошком и Економском факултетом Универзитета у Београду.


Штампа